Koristite host USB Port i NFC mogućnosti
Koristite host USB Port i NFC mogućnosti

Koristite host USB Port i NFC mogućnosti

Funkcija Zebra Print Touch™ omogućava vam da prislonite Android uređaj sa tehnologijom Near Field Communication (NFC), kao što je pametni telefon ili tablet, uz logotip Print Touch na štampaču da biste uređaj uparili sa štampačem. Ova funkcija vam omogućava da koristite uređaj da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnicu pomoću tih informacija.
Ovu funkciju ne podržavaju sve konfiguracije štampača. Samo štampači sa logotipom Print Touch poseduju ovu funkciju.
Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne konfigurišete potrebne NFC postavke na uređaju. Ako naiđete na probleme, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.