Podešavanje za komunikaciju sa Windows računarom ili drugim uređajem
Podešavanje za komunikaciju sa Windows računarom ili drugim uređajem

Podešavanje za komunikaciju sa Windows računarom ili drugim uređajem

Nakon podešavanja hardvera štampača i štampanja izveštaja o konfiguraciji, spremni ste da povežete štampač sa uređajem. Taj uređaj može da bude mobilni uređaj sa operativnim sistemom Android ili Apple iOS ili može da bude Windows računar.
Taj uređaj ćete koristiti za pokretanje uslužnog programa za instalaciju, instaliranje upravljačkih programa štampača, a zatim za konfigurisanje i rutinsko upravljanje štampačem.