Nakon povezivanja štampača
Nakon povezivanja štampača

Nakon povezivanja štampača

Pošto ste uspostavili osnovnu vezu sa štampačem, testirajte komunikaciju sa štampačem, a zatim instalirajte druge aplikacije, upravljačke programe ili uslužne programe povezane sa štampačem.