Testiranje komunikacije štampanjem
Testiranje komunikacije štampanjem

Testiranje komunikacije štampanjem

Provera rada sistema za štampanje predstavlja relativno jednostavan proces. Za operativne sisteme Windows, koristite Zebra Setup Utility ili Windows Printers and Faxes (Štampači i faksovi) (sa kontrolne table) da biste pristupili i odštampali probnu nalepnicu. Za operativne sisteme koji nisu Windows, kopirajte osnovnu ASCII tekstualnu datoteku jednom komandom (
~WC
) da biste odštampali nalepnicu konfiguracije štampača.