Testiranje štampanja pomoću menija „Printers and Faxes“ (Štampači i faksovi) u operativnom sistemu Windows
Testiranje štampanja pomoću menija „Printers and Faxes“ (Štampači i faksovi) u operativnom sistemu Windows

Testiranje štampanja pomoću menija „Printers and Faxes“ (Štampači i faksovi) u operativnom sistemu Windows

 1. Kliknite na Windows dugme
  Start
  (Početak) i otvorite
  Devices (Uređaji)
  Printers and Faxes (Štampači i faksovi)
  .
 2. Desnim tasterom miša kliknite na novu instaliranu ikonu štampača, a zatim kliknite na
  Properties
  (Svojstva).
 3. Na kartici „General“ (Opšte) kliknite na dugme
  Print Test Page
  (Odštampaj probnu stranicu).
Štampač će odštampati izveštaj o konfiguraciji.
Ako se izveštaj ne odštampa, pogledajte odeljak Rešavanje problema.