Testiranje štampanja pomoću programa Zebra Setup Utility
Testiranje štampanja pomoću programa Zebra Setup Utility

Testiranje štampanja pomoću programa Zebra Setup Utility

 1. Otvorite Zebra Setup Utility.
 2. Kliknite na ikonu novoinstaliranog štampača da biste izabrali štampač.
 3. Kliknite na
  Open Printer Tools
  (Otvori alatke štampača).
 4. Na kartici Print (Štampanje) kliknite na
  Print configuration label
  (Štampanje nalepnice konfiguracije), a zatim kliknite na
  Send
  (Pošalji).
Štampač će odštampati izveštaj o konfiguraciji.
Ako se izveštaj ne odštampa, pogledajte odeljak Rešavanje problema.