Povezivanje štampača sa uređajem
Povezivanje štampača sa uređajem

Povezivanje štampača sa uređajem

Zebra štampači podržavaju razne opcije interfejsa i konfiguracije.
Opcije interfejsa štampač–uređaj obuhvataju:
  • Universal Serial Bus (USB) interfejs (standardno)
  • Serijski RS-232 interfejs – opcija za nadogradnju na terenu za štampače ZD420
  • Ethernet/LAN interfejs – opcija za nadogradnju na terenu za štampače ZD420
  • Interni Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth Classic 4.1 (kompatibilno sa standardom 3.0) interfejs – fabrički instalirana opcija; Wi-Fi modeli obuhvataju Bluetooth Low Energy (LE, veza male brzine) za konfiguraciju štampača koristeći softver pokrenut na Android ili iOS uređajima.
Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) su osmišljeni da vam pomognu oko instaliranja i konfigurisanja ovih interfejsa.
Proverite zahteve u vezi sa kablovima i jedinstvene parametre za svaki fizički interfejs za komunikaciju štampača u odeljcima Zahtevi za kabl interfejsa i Ožičenje konektora interfejsa. To će vam olakšati da izaberete podešavanje konfiguracije pre i odmah nakon uključivanja napajanja štampača.
pre nego što povežete ili odvojite kablove za komunikaciju, obavezno povežite jedan kraj kabla za napajanje u štampač, a drugi kraj u izvor napajanja, pogledajte Povezivanje napajanja.
Vodite računa da napajanje bude isključeno prilikom povezivanja kabla interfejsa. Čarobnjaci za konfigurisanje Zebra Setup Utility uputiće vas kada da uključite štampač u odgovarajućem trenutku tokom instalacije upravljačkog programa.