Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) programa ZebraNet Bridge
Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) programa ZebraNet Bridge

Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) programa ZebraNet Bridge

Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje), koji je sastavni deo ovog softvera, omogućava da lako konfigurišete štampač za rad preko bežične mreže tako što ćete napisati ZPL skriptu koja je adekvatna za vaše potrebe. Koristite ovaj uslužni program prilikom prvobitne instalacije bežičnog servera za štampanje ili nakon vraćanja mrežnih opcija na podrazumevane fabričke vrednosti.
Poželjno je koristiti Link-OS Profile Manager (Link-OS menadžer profila) za povezivanje i konfiguraciju Link-OS štampača u klaudu, WLAN mreže i LAN mreže. Profile Manager i uslužni program ZebraNet Bridge Enterprise (lokalne i LAN konfiguracije) možete da nabavite na lokaciji zebra.com/software. Softver ZebraNet Bridge Enterprise verzije 1.2.5 ili novije biće vam potreban za ispravno konfigurisanje štampača za rad.
Pomoću Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje) možete da podesite samo po jedan server za štampanje. Da biste konfigurisali više servera za štampanje (žičnih ili bežičnih), pokrenite program jednom da biste podesili svaki server za štampanje.