Konfigurisanje štampača pomoću Bluetooth opcije
Konfigurisanje štampača pomoću Bluetooth opcije

Konfigurisanje štampača pomoću Bluetooth opcije

Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) pruža brz i jednostavan način za konfigurisanje bežične Bluetooth veze sa štampačem.
 1. Dvaput kliknite na ikonu Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) na radnoj površini.
 2. Povežite USB kabl štampača sa računarom.
 3. Na prvom ZSU ekranu, istaknite štampač koji je prikazan u prozoru i kliknite na
  Configure Printer Connectivity
  (Podesi povezivanje štampača) kada se prikaže.
 4. Na ekranu Connectivity Type (Tip povezivanja) izaberite
  Bluetooth
  , a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
 5. Na ekranu Bluetooth Settings (Bluetooth postavke) označite
  Enabled
  (Omogućeno) da biste omogućili Bluetooth funkciju.
 6. U polju za tekst Friendly Name (Praktični naziv) podesite Bluetooth naziv uređaja. Ovaj naziv se pojavljuje tokom otkrivanja uređaja, a matični uređaj će označiti štampač ovim nazivom.
 7. Podesite stavku
  Discoverable
  (Vidljivo) na vrednost On (Uključeno) ili Off (Isključeno) da biste podesili da li će se uređaj pojaviti kada matični uređaji traže nove uređaje za uparivanje.
 8. Podesite
  Authentication
  (Potvrda identiteta) na On (Uključeno).
  Ova postavka ne postoji u sistemu Link-OS, ali će biti potrebno da je uključite ako želite da unesete PIN u Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje). Pristupite stavci
  Security Mode
  (Bezbednosni režim) u meniju za napredne postavke da biste uneli ovaj PIN.
 9. Vrednosti koje su podešene u polju Authentication PIN (PIN za potvrdu identiteta) razlikovaće se u zavisnosti od Bluetooth (BT) verzije matičnog uređaja. Ako se na matičnom uređaju koristi BT v2.0 ili starija verzija, u ovo polje unesite brojčanu vrednost. Od vas će biti zatraženo da unesete tu istu vrednost na matičnom uređaju da biste potvrdili uparivanje. U naprednim postavkama izaberite
  Security Mode 2 or 3
  (Bezbednosni režim 2 ili 3) za uparivanje pomoću PIN-a.
  Ako matični uređaj koristi BT v2.1 ili noviju verziju, ova postavka nema efekta. BT v2.1 ili novije verzije koriste funkciju Secure Simple Pairing (SSP) koja ne zahteva upotrebu PIN-a.
 10. Kliknite na dugme
  Advanced Settings
  (Napredne postavke).
  Otvoriće se prozor Advanced Wireless Settings (Napredne postavke bežične mreže).
  Više informacija o naprednim postavkama (Advanced Settings) potražite u vodiču za žični i bežični server za štampanje.
 11. Kliknite na
  Next
  (Dalje) da biste nastavili sa konfigurisanjem štampača.
  Prikazaće se SGD komande potrebne za ispravno konfigurisanje štampača.
 12. Kliknite na
  Next
  (Dalje) da biste nastavili.
  Prikazaće se ekran Send Data (Slanje podataka).
 13. Kliknite na ime štampača kojem želite da pošaljete komande, a zatim kliknite na
  File
  (Datoteka) da biste sačuvali komande u datoteci radi naknadnog korišćenja.
 14. Kliknite na
  Finish
  (Završi) da biste poslali komande štampaču.
  Štampač će se ažurirati, a zatim ponovo pokrenuti.
  Sada možete da prekinete USB vezu sa štampačem.
 15. Da biste završili postupak Bluetooth uparivanja, omogućite vidljivost Bluetooth uređaja na računaru ili uređaju koji koristite za upravljanje štampačem i pratite uputstva na ekranu.