Povezivanje štampača sa računarom na kojem je pokrenut operativni sistem Windows 10
Povezivanje štampača sa računarom na kojem je pokrenut operativni sistem Windows 10

Povezivanje štampača sa računarom na kojem je pokrenut operativni sistem Windows 10

Pre dodavanja (uparivanja ) Bluetooth uređaja, proverite da li je uključen i vidljiv.
Za povezivanje sa Bluetooth uređajima možda će biti potreban Bluetooth adapter za vaš Windows uređaj. Više informacija potražite u korisničkom priručniku proizvođača vašeg uređaja.
 1. Kliknite na Windows dugme Start (Početak) (), pa izaberite
  Settings
  (Postavke).
 2. U prozoru Settings (Postavke) kliknite na
  Devices
  (Uređaji).
 3. Kliknite na
  Bluetooth
  .
  Ako na vašem računaru nije instaliran Bluetooth, kategorija Bluetooth neće biti prikazana na listi kategorija uređaja.
  Štampač se identifikuje serijskim brojem.
 4. Kliknite na ikonu štampača, a zatim na
  Pair
  (Uparivanje).
  Štampač će odštampati pristupnu šifru.
 5. Uporedite lozinku odštampanu na štampaču sa lozinkom koja se prikazuje na ekranu. Kliknite na
  Yes
  (Da) ako se podudaraju.
Kada se računar i štampač upare, status štampača u prozoru Devices (Uređaji) se menja na „Connected“ (Povezano) kao što je prikazano ovde.