Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja
Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja

Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja

Ovaj priručnik pokriva samo osnovno konfigurisanje unutrašnjeg Wi-Fi servera za štampanje i klasičnog Bluetooth 4.X bežičnog povezivanja. U ovom priručniku je instaliranje Wi-Fi veze kao dela opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja opisano samo u odeljku Podešavanje opcionog Wi-Fi servera za štampanje. Više informacija o Ethernet operacijama štampača potražite na Zebra veb-lokaciji za korisnički priručnik za žični i bežični server za štampanje.
U ovom priručniku je instaliranje Bluetooth veze kao dela opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja opisano samo u odeljku Konfigurisanje štampača pomoću Bluetooth opcije. Više informacija o Bluetooth operacijama štampača potražite na Zebra veb-lokaciji za priručnik za Bluetooth bežično povezivanje.