Podešavanje operativnog sistema Windows za komunikaciju sa štampačem (pregled)
Podešavanje operativnog sistema Windows za komunikaciju sa štampačem (pregled)

Podešavanje operativnog sistema Windows za komunikaciju sa štampačem (pregled)

Za podržane operativne sisteme Windows (najčešće) uz lokalnu (žičnu) vezu:
 1. Preuzmite Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) sa Zebra veb lokacije zebra.com/zd410d-info.
 2. Pokrenite Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) iz direktorijuma za preuzimanje.
 3. Kliknite na
  Install New Printer
  (Instaliraj novi štampač) i pokrenite čarobnjak za instalaciju.
 4. Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali upravljačke programe štampača putem interfejsa koji ćete koristiti za komunikaciju sa štampačem. Pogledajte Instaliranje upravljačkih programa.
 5. Uključite napajanje štampača kada se to zatraži i konfigurišite komunikaciju štampača za izabrani tip interfejsa.
 6. Koristite Windows upravljački program da biste odštampali
  Test Print
  (Probna stranica) kako biste proverili komunikaciju između računara i štampača. Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL).
  Sačekajte sa uključivanjem napajanja štampača do druge faze podešavanja štampača. Tokom instalacije upravljačkog programa štampača, Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) će vas upitati da uključite napajanje štampača u odgovarajućoj fazi postupka. Ako ste uključili napajanje štampača i povezali laptop ili drugi uređaj sa štampačem PRE instaliranja upravljačkih programa, pogledajte Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.