Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred
Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred

Kompanija Zebra menja način na koji se instalira i koristi štampač sa Windows računarom.
Nakon podešavanja štampača i potvrđivanja da može da odštampa nalepnicu sa konfiguracijom, spremni ste za povezivanje štampača sa uređajem (kao što je računar, telefon ili tablet) instaliranje upravljačkih programa.
Preporučujemo da instalirate barem upravljački program ZebraDesigner za Windows da biste koristili prednosti lakoće korišćenja i jednostavnosti u verzijama za operativni sistem Windows koje su izdate nakon verzije operativnog sistema Windows XP SP2.
Kompanija Zebra obezbeđuje sledeće:
  • Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) (ZSU) – paket upravljačkih programa, uslužnih programa štampača i alatki za komunikaciju i instaliranje koje mogu da se koriste na većini računara sa operativnim sistemom Windows. Osmišljeni su da vam pomognu sa instalacijom upravljačkih programa i konfiguracijom štampača.
    Sačekajte sa uključivanjem napajanja štampača i to uradite tek nakon što instalirate upravljačke programe na računar prateći uputstva u odeljku Instaliranje upravljačkih programa.
  • Upravljački program štampača ZebraDesigner – podržava 32-bitni i 64-bitni operativni sistem Windows i poseduje sertifikat kompanije Microsoft.
Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) i Zebra Windows upravljački programi štampača dostupni su na CD-u isporučenim sa štampačem. Novije verzije potražite na Zebra veb-lokaciji zebra.com. Upravljački i uslužni programi podržavaju sledeće interfejse za komunikaciju sa štampačem:
  • USB port
  • Paralelni port
  • Serijski port
  • Žični i bežični Ethernet
  • Bluetooth (koristeći virtuelni Bluetooth port štampača)
Upoznajte se sa kablovima i jedinstvenim parametrima za svaki fizički interfejs za komunikaciju štampača. To će vam pomoći da donesete odgovarajuće odluke po pitanju konfiguracije štampača tokom postupka podešavanja.
Više informacija o konfigurisanju mreže (Ethernet ili Wi-Fi) i Bluetooth komunikacije pogledajte u korisničkom priručniku za žične i bežične servere za štampanje i vodiču za Bluetooth vezu koji su dostupni na veb-lokaciji zebra.com/support.