Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača
Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača

 1. Na poslednjem ekranu instalacionog programa štampača ostavite da opcija „Run the Printer Installation Wizard“ (Pokreni čarobnjak za instalaciju štampača) bude označena, zatim kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Prikazaće se čarobnjak za instalaciju upravljačkog programa štampača.
 2. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
 3. Kliknite na
  Install Printer Driver
  (Instalacija upravljačkog programa štampača).
  Prikazaće se ugovor o licenciranju.
 4. Pročitajte i prihvatite uslove ugovora o liceniranju, a zatim kliknite na
  Next
  (Dalje).
 5. Izaberite opciju komunikacije koju želite da konfigurišete za štampač:
  • Network Port
   (Mrežni port) – za instaliranje štampača sa Ethernet (LAN) ili bežičnom (Wi-Fi) mrežnom vezom. Sačekajte da upravljački program skenira lokalnu mrežu u potrazi za uređajima i pratite uputstva na ekranu.
  • USB Port
   (USB port) – za instalaciju štampača povezanih USB kablom. Povežite štampač sa računarom. Ako je štampač već povezan i uključen, možda će biti potrebno da uklonite USB kabl i ponovo ga uključite. Upravljački program će automatski pretražiti model povezanog štampača.
  • Bluetooth Port
   (Bluetooth port) – za instalaciju štampača sa Bluetooth vezom.
  • Other
   (Drugo) – za instalaciju pomoću druge vrste kabla, kao što su paralelni (LPT) i serijski (COM). Dodatna konfiguracija nije neophodna.
 6. Ako budete upitani, izaberite model i rezoluciju štampača.
  Model i rezolucija navedeni su na nalepnici sa konfiguracijom štampača. Uputstva za štampanje nalepnice potražite u odeljku Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL).