Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač
Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač

Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač

 1. Pratite uputstva u odeljku Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač unapred da biste preuzeli i instalirali upravljačke programe na laptopu.
 2. U operativnom sistemu
  Windows
  otvorite meni
  Control Panel
  (Kontrolna tabla).
 3. Kliknite na opciju
  Devices and Printers
  (Uređaji i štampači).
  U ovom primeru, ZTC ZT320-203dpi ZPL je nepravilno instaliran Zebra štampač.
  Broj modela i rezoluciju štampanja štampača (na primer, 203 tpi) možete da potvrdite pomoću probnog štampanja nalepnice sa izveštajem o konfiguraciji na vrhu izveštaja. (Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL).)
 4. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu koja predstavlja uređaj, pa izaberite opciju
  Properties
  (Svojstva).
  Prikazaće se svojstva uređaja.
 5. Kliknite na karticu
  Hardware
  (Hardver).
 6. Sa liste
  Device Functions
  (Funkcije uređaja) izaberite štampač, zatim kliknite na
  Properties
  (Svojstva).
  Prikazaće se svojstva.
 7. Kliknite na
  Change settings
  (Promena postavki), a zatim na karticu
  Driver
  (Upravljački program).
 8. Kliknite na
  Update Driver
  (Ažuriranje upravljačkog programa).
 9. Kliknite na
  Browse my computer for driver software
  (Potraži upravljački program na računaru).
 10. Kliknite na
  Browse...
  (Pretraži...) i pronađite fasciklu
  Downloads
  (Preuzimanja).
 11. Kliknite na
  OK
  (U redu) da biste izabrali fasciklu.
 12. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
Štampač je ažuriran odgovarajućim upravljačkim programima.