ZPL konfiguracija
ZPL konfiguracija

ZPL konfiguracija

U ovom odeljku opisano je kako da konfigurišete jedan ili više štampača i upravljate njima, kao i da pošaljete komandu štampaču da odštampa izveštaj o statusu konfiguracije ili memorije štampača koristeći ZPL jezik za programiranje.