ZPL konfiguracija štampača
ZPL konfiguracija štampača

ZPL konfiguracija štampača

Štampači koji podržavaju ZPL omogućavaju dinamičnu promenu postavki štampača za brzo štampanje prve nalepnice.
Kada se jednom utvrde, trajni parametri štampača se zadržavaju za upotrebu za naknadno štampanje. Oni ostaju na snazi:
 • dok ih ne promenite narednim komandama,
 • dok se postavke štampača ili neki od parametara ne resetuju na podrazumevane fabričke vrednosti, ili
 • dok se napajanje štampača ne isključi pa ponovo uključi.
Komanda za ažuriranje ZPL konfiguracije
^JU
čuva i vraća konfiguracije štampača radi pokretanja ili ponovnog pokretanja štampača sa unapred konfigurisanim postavkama.
 • Da biste zadržali sve trenutne trajne postavke nakon isključivanja i uključivanja napajanja ili resetovanja štampača, pošaljite komandu
  ^JUS
  štampaču.
  ZPL čuva sve parametre kada se ova komanda izda. Stariji EPL jezik za programiranje (podržava ga ovaj štampač) trenutno menja i čuva pojedinačne komande.
 • Koristite komandu
  ^JUR
  da biste na štampač vratili poslednje sačuvane vrednosti.
Većina postavki štampača deli se između ZPL i EPL. Na primer, promena postavke brzine pomoću EPL takođe će promeniti brzinu podešenu za ZPL operacije. Izmenjena EPL postavka ostaje čak i nakon isključivanja pa uključivanja napajanja ili resetovanja pokrenutog pomoću bilo kojeg jezika štampača.
Izveštaj o konfiguraciji štampača je korisna lista radnih parametara, postavki senzora i statusa štampača. Možete je odštampati pomoću koraka u odeljku Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji ili pomoću Windows upravljačkog programa Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) ili ZebraDesigner.