ZPL format konfiguracije štampača i višekratne datoteke
ZPL format konfiguracije štampača i višekratne datoteke

ZPL format konfiguracije štampača i višekratne datoteke

Da biste podesili i upravljali većim brojem štampača koji koriste istu konfiguraciju, napravite datoteku za programiranje konfiguracije štampača koju ćete preuzeti na svaki od njih. Druga mogućnost je da koristite program ZebraNet Bridge da biste klonirali više štampača istom datotekom koju ste koristili za konfigurisanje jednog štampača.
Informacije o pravljenju datoteke za programiranje koju ćete poslati na jedan ili više štampača potražite u vodiču za programera i Unakrsna referenca za pretvaranje postavke konfiguracije u komandu. Možete da koristite Windows Notepad kao uređivač teksta da biste napravili datoteke za programiranje, a Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) da biste poslali ove datoteke štampačima.
Na slici ispod prikazana je osnovna preporučena struktura ZPL datoteke za programiranje konfiguracije. Ovaj jednostavan format omogućava da višestruku upotrebu datoteke.
Struktura formata parametra konfiguracije