firmver
firmver

firmver

Ovo je termin koji se koristi za navođenje operativnog programa štampača. Ovaj program se preuzima na štampač sa računara hosta i čuva se u fleš memoriji. Svaki put kada je napajanje štampača uključeno, pokreće se ovaj operativni program. Ovaj program kontroliše kada treba uvlačiti medij unapred ili unazad i kada treba štampati tačku na nalepnici.