pozadina (podloga) nalepnice
pozadina (podloga) nalepnice

pozadina (podloga) nalepnice

Materijal na koji su nalepnice pričvršćene tokom proizvodnje i koji se odbacuje ili reciklira.