nekontinuirani medij
nekontinuirani medij

nekontinuirani medij

Medij koji ima oznaku gde se jedna nalepnica/odštampani format završava, a drugi počinje. Tipovi nekontinuiranih medija obuhvataju medije sa prorezom/urezom i medije sa crnom oznakom. (Uporedite to sa kontinuiranim medijom.)
Nekontinuirani mediji u rolni su uglavnom nalepnice sa lepljivom pozadinom na podlozi. Oznake (ili ulaznice) su razdvojene perforacijama.
Pojedinačne nalepnice ili oznake se prate i njihov položaj se kontroliše na jedan ili više sledećih načina:
  • Mediji sa mrežom razdvajaju nalepnice prorezima, otvorima ili urezima.
  • Mediji sa crnom oznakom koriste unapred odštampane crne oznake sa zadnje strane medija kako bi označili razdvajanje nalepnica.
  • Perforirani mediji imaju otvore koji omogućavaju lako međusobno odvajanje nalepnica ili oznaka, pored oznaka za kontrolu položaja, ureza ili proreza između nalepnica.