„Pametni“ medij sa identifikacijom radio frekvencije (RFID)
„Pametni“ medij sa identifikacijom radio frekvencije (RFID)

„Pametni“ medij sa identifikacijom radio frekvencije (RFID)

Svaka RFID nalepnica poseduje RFID primopredajnik (koji se ponekad naziva „umetak“), koji sadrži čip i antenu, umetnut između nalepnice i podloge. Oblik primopredajnika se razlikuje u zavisnosti od proizvođača i vidljiv je kroz nalepnicu. Sve „pametne“ nalepnice imaju memoriju koja može da se čita, a mnoge imaju memoriju koja može da se kodira.
RFID medij može da se koristi u štampaču koji je opremljen RFID čitačem/koderom. RFID nalepnice su napravljene od istih materijala i lepka kao nalepnice koje nemaju RFID.