registracija
registracija

registracija

Poravnanje štampanja u odnosu na gornju (vertikalnu) ili bočne (horizontalne) strane nalepnice ili oznake.