termalni prenos
termalni prenos

termalni prenos

Način štampanja pri kom glava za štampanje pritiska traku premazanu mastilom ili smolom na medij. Zagrevanje elemenata glave za štampanje prouzrokuje prenos mastila ili smole na medij. Selektivnim zagrevanjem elemenata glave za štampanje dok medij i traka prelaze preko njih slika se štampa na mediju.
Uporedite ovo i direktni termalni.