USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs
USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

Kada koristite kablove drugih proizvođača, štampač zahteva USB kablove ili ambalažu kablova sa oznakom „Certified USB“, što garantuje usklađenost sa standardom USB 2.0. Detalje potražite na veb-lokaciji usb.org.
Konektor tipa A i konektor tipa B imaju različit dijagram pinova.
Dijagram pinova USB konektora stila A (A na prikazanoj slici)
PIN 1 – Vbus (+5 VDC). (PIN 2 – D- (signal sa podacima, negativna strana)
PIN 3 – D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)
PIN 4 – omotač (štitnik / odvodna žica)
Dijagram pinova USB konektora stila B (B na prikazanoj slici)
PIN 1 – Vbus (nije povezan)
PIN 2 – D- (signal sa podacima, negativna strana)
PIN 3 – D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)
PIN 4 – omotač (štitnik / odvodna žica)
USB Host +5 VDC izvor napajanja deli se sa fantomskim napajanjem serijskog porta. Ograničeno je na 0,5 mA po USB specifikaciji i sa integrisanim ograničavanjem struje. Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port i USB port ne sme da bude veća od ukupno 0,75 A.