O ovom vodiču
O ovom vodiču

O ovom vodiču

Ovaj vodič je namenjen integratorima i operaterima stonih štampača Zebra Link-OS ZD620 i ZD420. Ovaj vodič koristite za instaliranje, menjanje konfiguracije, rukovanje i fizičku podršku tih štampača.
Drugi resursi na mreži koji su dostupni kao podrška za ovaj štampač, obuhvataju:
 • Video-uputstva
 • Veze do stranice proizvoda za stoni štampač ZD620 ili ZD420 sa specifikacijama štampača
 • Veze za dodatnu opremu, potrošni materijal, delove i softver
 • Različita uputstva za podešavanje i konfigurisanje
 • Priručnike za programere
 • Upravljačke programe za štampač (Windows, Apple, OPOS itd.)
 • Firmver štampača
 • Fontove štampača
 • Uslužne programe
 • Baza znanja i kontakt podatke podrške
 • Veze za garanciju i popravku štampača
Pomoću ovih veza možete da dođete do onlajn resursa za podršku za štampač:
 • Štampač sa termalnim prenosom ZD620 – www.zebra.com/zd620t-info
 • Direktni termalni štampač ZD620 – www.zebra.com/zd620d-info
 • Štampač sa termalnim prenosom i kertridžom sa trakom ZD420 – www.zebra.com/zd420c-info
 • Štampač sa termalnim prenosom ZD420– www.zebra.com/zd420t-info
 • ZD420 direktni termalni štampač – www.zebra.com/zd420d-info