Konvencije za ikone
Konvencije za ikone

Konvencije za ikone

Komplet dokumentacije je dizajniran tako da čitaocu pruži više vizuelnih nagoveštaja. U celom kompletu dokumentacije koriste se sledeće grafičke ikone. U nastavku su opisane ove ikone i njihova povezana značenja.
Ovaj tekst ukazuje na informacije koje korisnik treba da zna, ali koje nisu neophodne da bi zadatak završio.
Ovaj tekst označava informacije koje su važne za korisnika.
Nosite zaštitu za oči prilikom obavljanja određenih zadataka kao što je čišćenje unutrašnjosti štampača.
Nosite zaštitu za oči prilikom obavljanja određenih zadataka kao što je postavljanje ili uklanjanje E-prstenova, C-osigurača, prstenastih osigurača, opruga i dugmadi za montiranje. Ovi delovi su napeti i mogu da odlete.
Ako se ne preduzmu mere predostrožnosti, proizvod može da se ošteti.
U slučaju nepoštovanja mera predostrožnosti, korisnik bi mogao da dobije manje ili umerene povrede.
Ako dodirnete ovu oblast, može doći do opekotina.
Pridržavajte se odgovarajućih mera predostrožnosti po pitanju elektrostatičkog pražnjenja prilikom rukovanja komponentama koje su osetljive na statički elektricitet kao što su štampane ploče i glave za štampanje.
Isključite (O) uređaj i isključite ga iz napajanja pre obavljanja ovog zadatka ili koraka zadatka da biste izbegli rizik od strujnog udara.
Ako se opasnost ne izbegne, korisnik MOŽE biti ozbiljno povređen ili ubijen.
Ako se opasnost ne izbegne, korisnik ĆE biti ozbiljno povređen ili ubijen.