Kontrole i meniji ekrana
Kontrole i meniji ekrana

Kontrole i meniji ekrana

Štampači ZD620 su opremljeni LCD korisničkim interfejsom. Interfejs prikazuje status i sadrži menije koje možete da koristite za konfiguraciju štampača i pokretanje internih uslužnih programa štampača. Štampač može da prikazuje poruke na više jezika na osnovu postavke jezika koju navedete.
Podrazumevane informacije ekrana štampača prikazane su ovde.
  • U gornjem redu ekrana prikazuju se informacije o modelu štampača.
  • Na centralnoj oblasti ekrana prikazuju se informacije o statusu štampača (prilagodljive) i iskačuće poruke.
  • Dva donja reda na ekranu podrazumevano prikazuju verziju firmvera štampača i IP adresu štampača. Ova oblast može da se prilagodi tako da prikazuje različite informacije koje korisnik može da izabere. Detalje potražite u odeljku Idle Display (Ekran u stanju mirovanja)(podrazumevani ekran prilikom pokretanja).
  • Donja oblast ekrana ispod bele linije namenjena je stavkama radnji.