Kretanje kroz prikaze menija na ekranu
Kretanje kroz prikaze menija na ekranu

Kretanje kroz prikaze menija na ekranu

U ovom odeljku prikazane su opcije koje su dostupne za kretanje kroz ekrane LCD korisničkog interfejsa, kao i način biranja i menjanja stavki prikazanih na ekranu štampača.