Meni Home (Početni meni)
Meni Home (Početni meni)

Meni Home (Početni meni)

 • Da biste se kretali od ikone do ikone u meniju Home (Početni meni), pritiskajte bilo koje od dugmadi sa strelicama (
  ARROW
  ).
 • Kada je ikona izabrana, njene boje su obrnute kako bi se istakla. Na primer, kada je izabran meni Settings (Postavke), on izgleda ovako: . Kada ikona menija Settings (Postavke) nije izabrana, ona izgleda ovako:
 • Da biste izabrali istaknutu ikonu menija i ušli u meni, pritisnite srednje dugme
  SELECT
  (Izaberi) (znak za potvrdu).
 • Pritisnite
  LEFT SELECT
  (Levo dugme za izbor) da biste izašli iz menija Home (Početni meni) i vratili se na Idle Display (Ekran u stanju mirovanja). Štampač se automatski vraća na Idle Display (Ekran u stanju mirovanja) nakon 15 sekundi neaktivnosti u meniju Home (Početni meni).
 • Da biste se kretali kroz stavke u korisničkom meniju, pritisnite dugme
  LEFT ARROW
  (Strelica nalevo) ili
  RIGHT ARROW
  (Strelica nadesno).
 • Stavke menija koje imaju ▲ i ▼ na krajnjoj levoj i desnoj strani ekrana ukazuju da je moguće promeniti vrednost. Prikazana vrednost predstavlja postavku.
 • Pritisnite taster
  UP ARROW
  (Strelica nagore) ili
  DOWN ARROW
  (Strelica nadole) da biste se kretali kroz prihvatljive vrednosti. Sve promene koje unesete odmah se čuvaju kada izađete iz stavke menija.
 • Prečice za menije olakšavaju kretanje kroz menije prikazane na ekranu. Kada dođete do kraja jednog menija, prikazaće se sledeći meni (susedni meni). Da biste otišli na sledeći korisnički meni iz prečice za menije, pritisnite
  SELECT
  (Izaberi) (znak za potvrdu) ili
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste izabrali radnju
  GO
  (Idi) (Idi u meni). Ekran će prikazati prvu stavku izabranog menija.
 • Reč u donjem desnom uglu ekrana ukazuje na dostupnu radnju.
 • Pritisnite
  SELECT
  (Izaberi) (znak za potvrdu) ili pritisnite
  RIGHT SELECT
  (Desno dugme za izbor) da biste obavili prikazanu radnju.