Idle Display (Ekran u stanju mirovanja)(podrazumevani ekran prilikom pokretanja)
Idle Display (Ekran u stanju mirovanja)(podrazumevani ekran prilikom pokretanja)

Idle Display (Ekran u stanju mirovanja)(podrazumevani ekran prilikom pokretanja)

Dok se prikazuje Idle Display (Ekran u stanju mirovanja), pritisnite dugme
LEFT SELECT
(Levo dugme za izbor) ili
CENTER SELECT
(Središnje dugme za izbor) (znak za potvrdu) da biste otišli u meni HOME (Početni meni) štampača.