Značenje svetlosnih šablona indikatora
Značenje svetlosnih šablona indikatora

Značenje svetlosnih šablona indikatora

Svi Link-OS 4-inčni štampači sadrže indikatore statusa u korisničkim interfejsima.
Indikatori mogu da budu isključeni ili uključeni sa različitim svetlosnim šablonima crvene, zelene ili narandžaste boje (narandžasta/žuta). Mogu da trepere, postepeno se isključuju (od svetlog do isključenog), menjaju boje ili da budu stalno uključeni, kao što je naznačeno u tabeli u nastavku.
Stalno uključeno
Treperi
Postepeno se isključuje
Isključeno