Status – opcija Bluetooth Low Energy (BTLE)
Status – opcija Bluetooth Low Energy (BTLE)

Status – opcija Bluetooth Low Energy (BTLE)

U ovoj tabeli opisani su indikatori statusa Bluetooth veze i šta oni znače.
Indikatori statusa opcije Bluetooth Low Energy
Status
Opis
Bluetooth LE je uparen
Bluetooth Low Energy je uparen.
Bluetooth LE uparivanje nije uspelo
Nije uspelo Bluetooth Low Energy uparivanje.