Status – rad glave za štampanje
Status – rad glave za štampanje

Status – rad glave za štampanje

U ovoj tabeli su opisana stanja indikatora statusa koja možete da vidite tokom operacija glave za štampanje, kao i značenje tih stanja.
Glava za štampanje može da bude vruća i može da uzrokuje ozbiljne opekotine. Sačekajte da se glava za štampanje ohladi.
Indikatori statusa rada glave za štampanje
Status
Opis
Previsoka temperatura glave za štampanje
Temperatura glave za štampanje je previsoka, pa je napravljena pauza kako bi se glava za štampanje ohladila. Operacija štampanja će se nastaviti nakon što se glava za štampanje ohladi.
Preniska temperatura glave za štampanje
Temperatura glave za štampanje je preniska. Obično je radno okruženje ispod minimalne radne temperature štampača.
Isključivanje glave za štampanje
Temperatura glave za štampanje je previsoka. Isključite napajanje štampača. Uključite štampač nakon nekoliko minuta da biste omogućili da se potpuno ohladi.
Greška rezolucije glave za štampanje
Štampač ne može da pročita tip rezolucije glave za štampanje (tpi). Glava za štampanje je pogrešno zamenjena ili je u pitanju glava za štampanje koja nije proizvod kompanije Zebra.
Greška neovlašćene glave za štampanje
Glava za štampanje je zamenjena drugom koja nije originalna Zebra glava za štampanje. Instalirajte originalnu Zebra glavu za štampanje da biste nastavili.