Status – tipični radni uslovi
Status – tipični radni uslovi

Status – tipični radni uslovi

Ova tabela opisuje status štampača pod tipičnim radnim uslovima.
Indikatori statusa u tipičnim radnim uslovima
Status
Opis
Štampač je spreman
Štampač je uključen i spreman za štampanje.
Pauza
Štampač je pauziran. Operater mora da pritisne dugme PAUSE (Pauza) da bi se štampanje nastavilo.
Nestalo je medija
Nestalo je medija (nalepnice, računi, oznake, ulaznice itd.). Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Nestalo je trake
Detektovan je kraj rolne trake (reflektujući kraj na rolnama trake), nedostaje kertridž sa trakom ili je potrebno zameniti kertridž sa trakom da biste nastavili sa štampanjem kada je štampač u režimu termalnog prenosa.
Nizak nivo trake (samo za štampače sa kertridžom sa trakom)
Podrazumevana vrednost je 10% preostale trake. Indikator medija treperi crveno i žuto, a indikator statusa neprekidno svetli žuto.
Ulazna traka (samo za štampače sa kertridžom sa trakom)
Štampač za termalni prenos se nalazi u direktnom termalnom režimu i u njemu je instaliran kertridž sa trakom. Uklonite kertridž sa trakom da biste nastavili sa štampanjem u direktnom termalnom režimu.
Prenos podataka
Prenos podataka je u toku.
Prenos podataka je pauziran
Operacija prenosa podataka nije završena, ali se podaci ne prenose aktivno.
Nema memorije
Nestalo je memorije tokom skladištenja sadržaja (formati, grafika, fontovi itd.).
Otvoren poklopac / otvorena glava za štampanje
Otvoren je poklopac (glava za štampanje). Štampač zahteva intervenciju i ne može da nastavi bez reagovanja korisnika.
Greška sečenja (zaglavljivanje)
Sečivo sekača je zaglavljeno i ne pomera se ispravno.
Potvrda identiteta kertridža nije uspela
Ne može da se potvrdi identitet kertridža sa trakom ili je on izmenjen. Ovaj štampač podržava samo originalne Zebra kertridže sa trakom i ne podržava dorađene kertridže niti one koji nisu proizvod kompanije Zebra.