Status – Wi-Fi (WLAN) opcija
Status – Wi-Fi (WLAN) opcija

Status – Wi-Fi (WLAN) opcija

Ova tabela opisuje statuse Wi-Fi (WLAN) mreže.
Indikatori statusa za Wi-Fi (WLAN)
Status
Opis
Wi-Fi se povezuje na WLAN
Indikator treperi crveno dok se štampač povezuje sa mrežom.
Indikator zatim treperi žuto dok štampač potvrđuje identitet na mreži.
Wi-Fi (WLAN) 100base veza
Štampač je povezan na mrežu, a Wi-Fi signal je jak.
Wi-Fi (WLAN) 10base veza
Štampač je povezan na mrežu, a Wi-Fi signal je slab.
Greška Wi-Fi (WLAN) veze
Postoji uslov za grešku. Štampač nije povezan na mrežu.