Korisnički interfejs
Korisnički interfejs

Korisnički interfejs

Primarne kontrole korisničkog interfejsa nalaze se na prednjoj strani uređaja. Na ovim štampačima su dostupne dve opcije korisničkog interfejsa.
 • Standardni korisnički interfejs – ovaj interfejs ima osnovne funkcije za upravljanje i status štampača. Radni status se prikazuje pomoću pet ikona indikatora statusa. Ovi indikatori, zajedno i u kombinaciji, pružaju široki opseg obaveštenja o statusu štampača. Vidljivi su sa veće razdaljine u odnosu na blizinu koja je potrebna da bi se očitao ekran štampača. Pogledajte Značenje svetlosnih šablona indikatora.
  • Korisnički interfejs štampača podržava različite rutinske zadatke, kao što su zamena potrošnog materijala za štampanje (nalepnice, papir za račune, traka za prenos itd.). Na stanje nestanka medija, na primer, ukazuju dva indikatora.
  • Svaki indikator statusa predstavlja funkcionalnu oblast rada štampača, kao što je SUPPLIES (Potrošni materijal) ili NETWORK (Mreža).
  • Lampice indikatora statusa svetle različitim bojama kako bi ukazale na funkcionalni status štampača.
  • U zavisnosti od stanja štampača, indikatori štampača mogu da budu isključeni (ne svetle) ili da svetle crvenom, zelenom ili narandžastom (narandžasto-žutom) bojom – bilo da trepere, postepeno se isključuju (od svetlog do isključenog) ili neprekidno svetle po različitim šablonima – kako bi ukazali na status i aktivnosti štampača (preuzimanje podataka, ciklus hlađenja usled prevelike temperature itd.). Indikator statusa koji je isključen (ne svetli) ne zahteva pažnju korisnika.
  • Kontrolna dugmad se koriste u različitim kombinacijama za pristup internim uslužnim programima koji kalibrišu štampač za medije i za unošenje ograničenog broja izmena u postavke štampača.
 • LCD korisnički interfejs – Ovaj LCD interfejs u boji omogućava lako podešavanje štampača, konfiguraciju i može da se prilagodi za sve tipove korisnika. Interfejs obuhvata sve kontrole i indikatore standardnog korisničkog interfejsa kako bi vam pružio statusne informacije za ove Link-OS štampače.
  • Opcija ekrana na štampaču prikazuje status i poruke štampača. Podržava 19 jezika, koje bira operater ili se biraju putem programiranja.
  • Sistem menija vam omogućava da menjate postavke za štampanje (zatamnjenost, brzina itd.), pokrećete uslužne programe i podešavate žične i bežične interfejse za komunikaciju (serijski, Ethernet, Wi-Fi itd.) koji su instalirani na štampaču.