LCD korisnički interfejs
LCD korisnički interfejs

LCD korisnički interfejs

Štampači sa ekranom obezbeđuju operateru i integratoru čitljivi status štampača i sistem menija.
1
Kontrole standardnog interfejsa – obezbeđuju vizuelni i radni kontinuitet korisnicima koji koriste oba stila Zebra Link-OS štampača.
2
LCD kontrolor kretanja i birač – Krećite se kroz menije štampača i postavke parametara na LCD ekranu koristeći dugmad sa strelicama za smerove kako biste izabrali postavke štampača i radnje uslužnih programa. Koristite dugme
SELECT
(Izaberi) (znak za potvrdu) da biste izabrali stavke koje su istaknute (ikone) ili prikazane kao imenovane stavke menija.
3
Ekran – Prikazuje informacije o statusu štampača i sistem menija za konfiguraciju štampača. Prikazane su podrazumevane informacije ekrana štampača. U gornjem redu, koji može da se prilagodi, prikazuju se informacije o modelu štampača. Na centralnoj oblasti prikazuju se informacije o statusu štampača i iskačuće poruke.
4
Birači radnji – dugmad za izbor radnje,
LEFT SELECT
(Levo dugme za izbor) i
RIGHT SELECT
(Desno dugme za izbor), aktiviraju stavku istaknutu belom bojom, kao što je ikona Home (Početni ekran) (koristi se za aktiviranje sistema menija). Pritiskom na
LEFT SELECT
(Levo dugme za izbor) odmah ispod ikone HOME (Početni ekran) vraćate se na ekran Home (Početni ekran) menija.