Dodatna oprema i opcije za štampač koji mogu da se instaliraju na terenu
Dodatna oprema i opcije za štampač koji mogu da se instaliraju na terenu

Dodatna oprema i opcije za štampač koji mogu da se instaliraju na terenu

U ovom odeljku navedeni su dodatna oprema i opcije dostupni za modele štampača pokrivene ovim vodičem.

Moduli za povezivanje štampača

Vrata za pristup modulu za povezivanje moraju se ukloniti pre instalacije sledećih opcija. Pogledajte Pristupanje otvoru za modul za povezivanje.
 • ZD420 serijski port – Instaliranje modula serijskog porta
  • RS-232 DB-9 konektor sa DTE/DTC automatskim prebacivanjem – Interfejs serijskog porta
 • ZD420 interni Ethernet (žični LAN) — Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula
  • RJ-45 konektor
  • Brzo Ethernet 10/100 automatsko prebacivanje, 10Base-T i 100Base-TX mreže

Opcije za manipulisanje medijima

Standardna maska štampača mora se ukloniti pre instaliranja sledećih opcija – Uklanjanje standardnog okvira.
 • Dozator nalepnica (automatski odlepljuje podlogu sa nalepnica i izdaje nalepnice) – Instaliranje dozatora nalepnica
 • Sekač medija opšte namene – Instaliranje standardnog sekača medija
 • Sekač medija bez podloge – Instaliranje sekača medija bez podloge
 • Okvir za otcepljivanje nalepnica za medije bez podloge – Instaliranje okvira za otcepljivanje medija bez podloge
 • Kompleti za nadogradnju rezolucije štampača (203 tpi i 300 tpi) – Kompleti za nadogradnju rezolucije štampe
 • Adapteri jezgra medija za jezgra medija unutrašnjeg prečnika (U.P.) 38,1 mm (1,5 inča), 50,8 mm (2,0 inča) ili 76,2 mm (3,0 inča) – Adapteri za veličinu rolne medija

Opcije postolja za napajanje

Štampači ZD serije (ZD620 i ZD420) podržani su kompletima za nadogradnju na terenu sa postoljem za napajanje za svaku verziju direktnih termalnih štampača i štampača sa termalnim prenosom.
 • Pričvršćeno postolje za napajanje (isporučuje se sa izvorom napajanja) – Instaliranje priloženih opcija postolja za napajanje
 • Postolje za napajanje baterijom (baterija se prodaje odvojeno) – Instaliranje priloženih opcija postolja za bateriju
 • Baterija (postolje za napajanje baterijom prodaje se odvojeno) – Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje