Instaliranje dozatora nalepnica
Instaliranje dozatora nalepnica

Instaliranje dozatora nalepnica

Da biste instalirali dozator nalepnica, morate da uklonite standardni okvir i isključite ulazni DC utikač iz štampača. Pogledajte Uklanjanje standardnog okvira.
  1. Postavite modul dozatora nalepnica i štampač tako da desna strana bude okrenuta nagore, a gornja strana modula 12,5 mm (0,5 inča) ispod donje strane gornjeg poklopca. Centrirajte i gurnite modul u prednji deo štampača i gurnite ga nagore dok se ne zaustavi.
  2. Okrenite štampač naopako i pričvrstite modul za štampač pomoću dva zavrtnja koristeći Torx ključ.
    Da biste ostvarili optimalne performanse štampača, ažurirajte firmver štampača nakon instaliranja opcija ili odmah nakon početnog podešavanja štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.