Instaliranje sekača medija bez podloge
Instaliranje sekača medija bez podloge

Instaliranje sekača medija bez podloge

Da biste instalirali sekač medija bez podloge, morate da uklonite standardni okvir i isključite ulazni DC utikač iz štampača. Pogledajte Uklanjanje standardnog okvira.
  1. Otvorite štampač, uklonite standardni valjak za štampanje, a zatim ga zamenite valjkom za štampanje bez podloge. Pogledajte Čišćenje i zamena valjka. Listu kompatibilnih valjaka za štampanje potražite u odeljku Instaliranje kompleta za nadogradnju rezolucije glave za štampanje.
  2. Postavite modul sekača i štampač tako da desna strana bude okrenuta nagore, a gornji deo modula poravnat sa donjom stranom gornjeg poklopca. Centrirajte i gurnite modul u prednji deo štampača i gurnite ga nagore dok se ne zaustavi.
  3. Okrenite štampač naopako i pričvrstite modul za štampač pomoću dva zavrtnja koristeći Torx ključ.
    Da biste ostvarili optimalne performanse štampača, ažurirajte firmver štampača nakon instaliranja opcija ili odmah nakon početnog podešavanja štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.