Uklanjanje standardnog okvira
Uklanjanje standardnog okvira

Uklanjanje standardnog okvira

Koristite ovaj postupak za uklanjanje standardnog okvira pre montiranja opcije za manipulisanje medijima.
  1. Isključite DC utikač sa zadnje strane štampača.
  2. Okrenite štampač naopako. Uklonite dva zavrtnja za montiranje pomoću isporučenog Torx ključa. Sačuvajte zavrtnje.
  3. Povucite okvir niz prednji deo za oko 12,5 mm (0,5 inča) i povucite olabavljeni okvir ka spolja.