Instaliranje priloženih opcija postolja za bateriju
Instaliranje priloženih opcija postolja za bateriju

Instaliranje priloženih opcija postolja za bateriju

Postolje za bateriju je spremno za povezivanje sa štampačem. Postolje se instalira pomoću ključa Torx T10 i zavrtanja za montažu koji su isporučeni kao sa kompletom za nadogradnju.
  1. Uklonite sve rolne medija sa štampača. Uklonite originalni kabl za napajanje iz zadnje strane štampača.
  2. Okrenite štampač i poravnajte postolje za napajanje sa donjom stranom štampača, tako da priključak za napajanje štampača bude okrenut ka zadnjoj strani štampača. Gumene nožice štampača treba da budu poravnate sa udubljenjima na gornjem delu postolja za napajanje.
  3. Pomoću priloženih zavrtanja pričvrstite postolje za napajanje na štampač. Modeli štampača sa termalnim prenosom koriste četiri zavrtnja (A), a modeli štampača sa direktnim termalnim prenosom koriste tri zavrtnja (B). Pričvrstite zavrtnje koristite Torx ključ isporučen u kompletu.