Instaliranje priloženih opcija postolja za napajanje
Instaliranje priloženih opcija postolja za napajanje

Instaliranje priloženih opcija postolja za napajanje

Postolje za napajanje je projektovano za brzu instalaciju pomoću ključa Torx T10 (koji sami obezbeđujete) i zavrtanja za montažu koji se isporučuju sa kompletom za nadogradnju. Direktno
  1. Uklonite sve rolne medija (ako ih ima) iz štampača.
  2. Izvucite kabl za napajanje sa zadnje strane štampača.
  3. Okrenite štampač i poravnajte postolje za napajanje sa donjom stranom štampača tako da priključak za napajanje štampača bude okrenut ka zadnjoj strani štampača. Gumene nožice štampača treba da budu poravnate sa udubljenjima na gornjem delu postolja za napajanje.
  4. Pomoću priloženih zavrtanja pričvrstite postolje za napajanje na štampač. Modeli štampača sa termalim prenosom koriste četiri zavrtnja (A), a direktni termalni modeli štampača pričvršćuju se za štampač pomoću tri zavrtnja (B). Pritegnite zavrtnje pomoću Torx ključa.
  5. Uključite DC utikač u štampač.
    1
    Ulazni DC utikač
  6. Ponovo priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u postolje za napajanje štampača.