Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje
Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje

Instaliranje baterije u priključeno postolje za napajanje

Pričvršćeno postolje za bateriju mora biti ispravno postavljeno i bezbedno povezano sa štampačem kako ne bi došlo do oštećenja štampača ili baterije.
 1. Isključite spoljni izvor napajanja štampača iz DC ulaza za napajanje koji se nalazi sa zadnje strane štampača.
 2. Umetnite bateriju u otvor za bateriju na postolju za bateriju. Gurnite bateriju u postolje dok baterija ne bude poravnata sa zadnjom stranom postolja za bateriju, kao i dok konektori na bateriji ne aktiviraju portove sa zadnje strane štampača.
  Na ovoj slici je prikazan položaj baterije kada je spremna za instaliranje (A) i baterija instalirana u postolje (B).
  1
  Bravica za bateriju
  Baterije se isporučuju u isključenom režimu radi bezbednosti i da se baterija ne bi praznila tokom skladištenja i transporta. Pre prve upotrebe sa štampačem potrebno je napuniti bateriju.
 3. Priključite napajanje štampača na bateriju da biste aktivirali bateriju iz isključenog režima i započeli početno punjenje.
 4. Pre prve upotrebe baterija mora biti potpuno napunjena. Pogledajte Indikatori i kontrole baterije da biste saznali kako da:
  • Uključite bateriju.
  • Otkrijete karakteristike i ponašanja koji štede energiju baterije.
  • Proverite nivo napunjenosti i stanje baterije.
  Bateriji će biti potrebno približno dva sata da se potpuno napuni. Indikator statusa/stanja baterije (munja) promeniće se iz narandžaste (punjenje) u zelenu (napunjeno).