Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula
Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula

Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula

  1. Dok su utikač za jednosmernu struju i vrata za pristup modulu uklonjeni, gurnite Ethernet modul u štampač. Gurnite karticu polako, ali čvrsto, dok ne prođe unutrašnju ivicu pristupnih vrata.
  2. Poravnajte donji deo poklopca Ethernet porta sa donjom ivicom otvora za pristup modulu, pa podignite vrata i zatvorite poklopac.
    1
    Ethernet port (RJ-45)
    Da biste ostvarili najbolje performanse štampača, ažurirajte firmver štampača nakon instaliranja opcija ili odmah nakon početnog podešavanja štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.