Instaliranje modula serijskog porta
Instaliranje modula serijskog porta

Instaliranje modula serijskog porta

  1. Dok su utikač za jednosmernu struju i vrata za pristup modulu uklonjeni, gurnite modul serijskog porta u štampač. Gurnite karticu polako, ali čvrsto, dok ne prođe unutrašnju ivicu pristupnih vrata.
  2. Poravnajte donji deo vrata poklopca serijskog porta sa donjom ivicom otvora za pristup modulu. Podignite vrata i zatvorite poklopac.
    1
    Serijski port (RS-232)
    Da biste ostvarili najbolje performanse štampača, ažurirajte firmver štampača nakon instaliranja opcija ili odmah nakon početnog podešavanja štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.