Uklanjanje modula za povezivanje štampača
Uklanjanje modula za povezivanje štampača

Uklanjanje modula za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje mogu lako da se uklone prilikom promene konfiguracije štampača primenom opcija ili u okviru popravke štampača. Međutim, u načelu, njih ne treba uklanjati niti menjati.
  1. Uklonite kabl za interfejs (Ethernet ili serijski).
  2. Uklonite vrata za pristup modulu. Vrhom prsta gurnite nadole gornji deo vrata.
    Tako ćete otpustiti bravicu.
  3. Povucite vrata nadole da biste ih uklonili.
  4. Ponovo povežite kabl za interfejs u modul za povezivanje i obezbedite kabl.
  5. Blago povucite kabl za interfejs koji je pričvršćen za modul za povezivanje. Lagano izvucite modul iz štampača.
  6. Postavite drugi modul za povezivanje ili ponovo postavite vrata za pristup modulu za povezivanje. Poravnajte ih sa donjom ivicom pristupnog otvora i gurnite ih nagore da bi nalegla na mesto.