Šta vam je potrebno da biste štampali
Šta vam je potrebno da biste štampali

Šta vam je potrebno da biste štampali

Vaš štampač je jedan od tri dela rešenja za štampanje. Da biste mogli da štampate, potrebni su vam još medij za štampanje i softver.
Štampač može da radi u samostalnom režimu. Ne mora da bude povezan sa drugim uređajima ili sistemima da bi mogao da štampa.
Potrošni materijal, upravljački programi i aplikacije koji su vam potrebni da biste štampali
Kompatibilni mediji
Na ovom štampaču možete da koristite rolne trake za termalni prenos zajedno sa medijima za termalni prenos ili direktnim termalnim medijima.
Mediji mogu da budu nalepnice, oznake, ulaznice, papir za račune, naslagani preklopni mediji, nalepnice otporne na manipulisanje i slično, u zavisnosti od vaših potreba.
Koristite informacije sa veb-lokacije zebra.com/supplies ili informacije dobijene od prodavca da biste pronašli i nabavili odgovarajuće medije za željenu upotrebu
Softver
  • Upravljački programi štampača
  • Uslužni programi za programiranje štampača
  • Aplikacije (npr. za dizajniranje nalepnica)
Zebra pruža kompletan paket besplatnih Link-OS softverskih aplikacija i upravljačkih programa za konfigurisanje postavki štampača, štampanje nalepnica i računa, preuzimanje statusa štampača, uvoz grafike i fontova, slanje komandi za programiranje, ažuriranje firmvera i preuzimanje datoteka.
Koristite ove upravljačke programe i aplikacije da biste konfigurisali štampač i zadatke štampanja i da biste upravljali njima sa centralnog uređaja kao što je stoni računar ili laptop.
Informacije o instaliranju upravljačkih programa pogledajte u odeljku Instaliranje Windows upravljačkih programa za štampač.
Možete da koristite ZebraDesigner, besplatnu aplikaciju za računare sa operativnim sistemom Windows, za dizajniranje jednostavnih nalepnica i obrazaca. ZebraDesigner možete preuzeti sa veb-lokacije zebra.com/zebradesigner.