Uobičajene funkcije stonog štampača
Uobičajene funkcije stonog štampača

Uobičajene funkcije stonog štampača

Zebra stoni štampači dele funkcije navedene ovde.
Uobičajene funkcije stonog štampača
OpenAccess dizajn
Za jednostavnije ubacivanje medija.
Dodirne tačke označene bojama (za kontrole operatera i vodiče za medije) i poboljšani korisnički interfejs sa tri dugmeta i pet indikatora statusa
Za jednostavno korišćenje štampača.
Opcije za manipulisanje medijima koje se mogu instalirati na terenu
Tako možete sa štampačem da koristite široki opseg medija.
Podrška za rolne medija
Spoljni prečnik (S.P.): Do 127 mm (5 inča)
Unutrašnji prečnik (U.P.) jezgra rolne: 12,7 mm (0,5 inča), 25,4 mm (1 inč) i dodatne veličine jezgra kada se koriste opcioni adapteri za jezgra medija
Pomični senzor za medije
Kompatibilnost sa širokim opsegom tipova medija:
 • Mediji sa crnom oznakom i mediji sa urezom/otvorom pune ili delimične širine.
 • Senzor prozirnosti sa više centralnih pozicija koji je namenjen za korišćenje sa medijima za nalepnice sa prorezom/mrežom
Otvor za modularno povezivanje
Za 10/100 Ethernet (802.3 RJ-45) ili serijske (RS-232 DB-9) opcije interfejsa koje je moguće instalirati na terenu.
Podrška fontova
Razmera i uvoz On-the-fly OpenType i TrueType fontova.
Unicode
Interni skalabilni font (Swiss 721 Latin 1 font)
Izbor prisutnih rasterskih fontova
Tehnologija koja je kompatibilna sa prethodnim verzijama
Za brze zamene štampača:
 • Neosetna zamena starijih Zebra stonih štampača.
 • Podrška za uputstva za EPL i ZPL jezike za programiranje.
 • Podrška za Link-OS virtuelne uređaje za tumačenje jezika za programiranje štampača koji nisu proizvod kompanije Zebra.
USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) 2.0 interfejs
Omogućava praktično povezivanje i brzi prenos datoteka.
USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) host port
Ubrzava operacije štampanja (npr. ažuriranje firmvera štampača).
Fabrički instalirani mrežni modeli
Podržava konfiguraciju štampača pomoću uslužnog programa za podešavanje koji radi na mobilnim uređajima.
 • Koristite opcionu funkciju štampača Bluetooth Low Energy (LE) za komunikaciju kratkog dometa sa različitim mobilnim uređajima. Bluetooth LE radi sa Zebra uslužnim mobilnim aplikacijama za podešavanje koje pomažu pri podešavanju štampača, obavljanju kalibracije medija i maksimalnom uvećanju kvaliteta štampe.
 • Dodirnite da biste uparili uređaje sa štampačem, pristupili informacijama o štampaču i koristili mobilne aplikacije koristeći funkciju Zebra Print Touch (Near Field Communication ili NFC).
Zebra Link-OS
Otvorena platforma koja povezuje operativne sisteme za pametne Zebra uređaje sa snažnim softverskim aplikacijama, omogućavajući brzu integraciju, upravljanje i održavanje sa bilo koje lokacije.
Ugrađeni Real-Time Clock (RTC)
Za interno merenje vremena u štampaču.
Štampanje za XML
Za štampanje nalepnica sa bar-kodovima; snižava naknade za licence i hardverske zahteve servera za štampanje, čime se smanjuju troškovi prilagođavanja i programiranja.
Zebra globalno rešenje za štampanje
Podržava sledeće:
 • Microsoft Windows kodiranje tastature (i ANSI), Unicode UTF-8 i UTF-16 (Unicode formati transformacije)
 • XML
 • ASCII (7-bitni i 8-bitni koje koriste stariji programi i sistemi)
 • Osnovni kodni raspored za jednobajtne i dvobajtne fontove
 • Heksadecimalno kodiranje
 • JIS i Shift-JIS (Japanese Industrial Standards)
 • Prilagođeno mapiranje znakova (kreiranje DAT tabele, povezivanje fontova i ponovno mapiranje znakova)
Izveštavanje o održavanju glave za štampanje
Omogućava i prilagođava korisnik ili operater.
Zamena bez alata
Za glave za štampanje i (pogonske) valjke za štampanje.
Najmanje 64 MB unutrašnje memorije štampača (
E:\
)
Za čuvanje obrazaca, fontova i grafike.